Politiikasta


TURVALLISTA ARKEA 

Tasa-arvoiset lähipalvelut kaikille

Vahvemmat peruspalvelut: Sote-palveluiden muutos ei saa johtaa lähipalveluiden heikkenemiseen

Lähipalvelut: päiväkotien, koulujen ja kirjastojen palvelut lähellä kuntalaista

Osallisuuden vahvistaminen: kolmannen sektorin mukaan ottaminen


Terveelliset ja turvalliset rakennukset sekä lapsille että aikuisille

Eroon sisäilmaongelmista: terveet koulut ja päiväkodit

Terve elämä on jokaisen oikeus: Yhdenkään lapsen tai tiloissa työskentelevän aikuisen ei pidä kärsiä sisäilmaongelmaisten tilojen vuoksi lopun ikäänsä

Uutta tilalle: huonokuntoisista tiloista eroon, tilalle monitoimitaloja, joissa monipuoliset palvelut kuten päiväkoti, esikoulu, alakoulu, mahd. yläkoulu, kirjastopiste (omatoimiaukiololajat), neuvola, hammashuolto ja koulukuraattori sekä -terveydenhoitaja ym.


Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistettava

Kuntoutusta: ikääntyneille lisää päiväkuntoutuspalveluja

Toimintamahdollisuuksia: kolmannen sektorin järjestöille tiloja ja mahdollisuus toimia laajassa yhteistyössä kaupungin kanssa

Työttömyyden ehkäisy: hyviä toimintamalleja jatkettava, heikkouksia vahvistettava, nuorisotakuun toimeenpanoa laajennettavaLUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

Tällä hetkellä:

- Kaupunginvaltuutettu (2005-)
- Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Aiempia:

- Kaupunginhallituksen jäsen (2008-2016)
- Joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja (208-2016)*
- Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin kuntayhtymäedustaja
- Maakuntavaltuuston jäsen
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (2005-2008)


Puolueen sisäiset luottamustehtävät:

- Lahden Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n puheenjohtaja 2008-2012
- Lahden Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n varapuheenjohtaja 2013-
- Kunnallisjärjestön hallituksen jäsen
- Puoluekokousedustaja vuosien 2010, 2012, 2014 ja 2017 puoluekokouksissa
- Valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja