Lahden seudulla aloitettiin uudella tavalla toimiva joukkoliikenne 1.7.2014. Uudistus on sujunut hyvin. Paljon on vielä parannettavaa, mutta nyt kun joukkoliikenne on täysin omissa käsissä, voidaan muutoksia tehdä joustavasti. Lahden seudulla voidaankin päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseen erinomaisesta joukkoliikenteestä, jos tahtoa löytyy.

Muutos oli suuri entiseen verrattuna ja sai aikaan paljon reaktioita. Osa joukkoliikenteen käyttäjistä koki muutoksen hyvänä, osa huonona. Suurimman huomion vei kriittinen palaute, kuten usein muutoksissa.

Nyt kun puoli vuotta muutoksesta on kulunut, on myös kohu asiasta alkanut laantua, ihmiset ovat oppineet käyttämään uutta joukkoliikennettä ja palautettakin tulee vähemmän. Ensimmäisen kuukauden aikana palautetta tuli noin 1200 kpl, nyt enää noin 5 palautetta päivässä. Alussa kritiikki koski linjastomuutoksia, nyt suurin osa palautteista koskee liikennöintiä, kuten myöhästymisiä, kuljettajan käytöstä ym. Palaute on ollut erittäin arvokasta ja sen perusteella onkin tehty merkittäviä muutoksia, mm. linjan 89Z reittimuutos ja linjan 52 lähtöaikojen aikaistus 1.1.2015 alkaen Hollolassa vaihtoyhteyksien parantamiseksi Lahteen. Virheitä on korjattu mm. pysäkki-informaatiosta, aikatauluista ja reittioppaasta, ja lisäksi on saatu hyviä kehittämiskohteita tulevaisuutta varten.

Vuonna 2008 Lahti käytti suurten kaupunkien vertailussa vähiten rahaa joukkoliikenteeseen, mikä sai paljon kritiikkiä. Nyt ollaan keskitasolla. Joukkoliikenteen palvelutasoa on parannettu, ja monia hyviä muutoksia on saatu aikaan. Vuonna 2008 Lahdessa oli mm. kaksi eri taksa-aluetta, lastenvaunut eivät olleet ilmaisia, siirtolippua ei ollut, lastenlipun ikäraja oli 4 vuotta. Näihin kaikkiin saatiin muutos ja muitakin hyviä muutoksia ollaan viemässä eteenpäin. 

Talouden osalta tilanne on jopa ennakoitua parempi. Liikennöintikustannukset ovat n. 8 milj. euroa. joka vastaa arvioitua tasoa. Lipputuloja ennakoitiin saatavan 4,15 miljoonaa, toteutumaksi näyttää muodostuvan noin 4,8 miljoonan lipputulot.
Matkustajia on ollut 18.12. hieman yli 3 miljoonaa.

Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi lippujärjestelmä Waltti, jota on jo kokeiltu parilla paikkakunnalla. Lippujärjestelmä mahdollistaa sen, että pitkällä aikavälillä koko maassa saattaa selvitä bussi- ja raideliikenteessä yhdellä lipulla, johon vain ladataan eri lipputuotteita. Myös Lahden seudulle uusi maksujärjestelmä tuo parannuksia. Lapsen ikäraja on 7-16 vuotta, alle 7-vuotiaat matkustavat maksutta. Uusi järjestelmä myös mahdollistaa yhdellä kerta- tai arvolipulla 60-75 minuutin vapaan matkustuksen vyöhykkeellä, mikä ei ole ollut tähän asti mahdollista. Lisäksi arvolipulla lapset ja opiskelijat saavat kertalipun hinnasta 50 %:n alennuksen.