Helsingin Sanomat kirjoitti 12.1.2015 Helsingin kaupungin omistamista yhtiöistä ja siitä, miten suuri osa yhtiöiden päätöksenteosta on ”avoimuusaukossa”. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää näkee, että yhtiöiden päätöksenteko ei ole avointa eikä julkista, eikä millään lailla julkisen valvonnan alla. Suomessa pitäisikin hänen mukaansa mennä Ruotsin malliin siinä, että kuntien yritykset ovat siellä julkisuuslain alaisia. Tämä olisi mielestäni ehdottomasti oikea linja Suomessakin.

Viime vuosina jatkuvasti kiihtyvää julkisten palveluiden yhtiöittämistä on perusteltu dynaamisemmalla ja taloudellisesti läpinäkyvämmällä toiminnalla. Lopputulos on kuitenkin päinvastainen. Osakeyhtiölaki antaa yhtiöille suojan vedota liikesalaisuuksiin, millä perusteella tietoja taloudellisista ja toiminnallisista perusteista ei saa välttämättä edes omistajan edustajataho, kuten vaikkapa kaupunginhallitus. Tämä aiheuttaa sen, ettei esimerkiksi kaupunginvaltuustolla, jonka pitäisi olla kunnassa ylin päättävä elin, ole tietoa yhtiöiden toiminnasta. Kuntien yhtiöihin valitaan useimmiten poliittinen hallitus, mutta myöskään näillä ei ole mahdollisuutta tuoda tietoja yhtiön toiminnasta kuin rajoitetusti salaisuuspykälän vuoksi.

Omistajaohjauksesta on puhuttu paljon - miten sitä pitäisi terävöittää ja päätöksentekoa palauttaa virkamiehiltä poliitikoille. Kuitenkin useimmissa yhtiöissä toimitusjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat niitä henkilöitä, joiden välillä tieto liikkuu, yhtiön hallituksesta kaupunginhallitukselle ei niinkään siinä laajuudessa. Omistajaohjausta olisi mahdollista muuttaa siten, että esimerkiksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisivat mukana ”tiedotusringissä”, ja kaupunginhallituksella myös laajempi tiedonsaantioikeus, mutta jostain syystä tätä ei haluta tehdä.

Osa yhtiöittämisistä on tehtävä Euroopan komission linjauksen vuoksi. Yksityisen sektorin kanssa kilpailevat alat on yhtiöitettävä, jotta toiminta on yksityissektorin kanssa samalla viivalla. Mielestäni kuitenkin yhtiöittämisvillitystä kannattaa hillitä, kunnes Suomessakin on saatu kuntien yhtiöt julkisuuslain piiriin. Vain tällä tavalla pystytään parantamaan kunnallisten yhtiöiden avoimuutta tulevaisuudessa.