Lähi- ja perushoitajaliitto Super otti kantaa kotihoitotyössä uupuvien ja irtisanoutuvien hoitajien puolesta 17.1.2015 (mtv.fi). Kotona asuu erittäin huonokuntoisia vanhuksia, joiden pitäisi päästä palveluasumiseen tai laitoshoitoon - hoitajat väsyvät työssään, irtisanoutuvat ja vaihtavat alaa.

Omassa työssäni näen jatkuvasti, miten vaativaa kotihoitotyö voi olla. Ikääntyneillä on erittäin moninaisia ongelmia, joihin tulisi tarjota yksilöllistä, juuri kyseessä olevalle ihmiselle sopivaa apua. On fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä ongelmia, sairauksia, turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyyttä.


Kotihoitotyössä on usein suurimpana ongelmana hoitajan ajanpuute. Monia ongelmia voitaisiin ratkaista samantien kotikäynnillä, jos hoitajalla olisi riittävästi aikaa hoitaa asia heti. Myös vanhuksen tunne siitä, että hänestä välitetään ja hän saa sen avun, jota hän tarvitsee, voisi lisääntyä tällä tavoin. Hän ei välttämättä lähtisikään ambulanssilla sairaalaan. Nykyinen teknologia myös mahdollistaisi esimerkiksi etäyhteyden lääkäriin, jota voisi konsultoida. Kotihoitoon tarvitaankin lisää resursseja.


Toinen ongelma on terveydenhuollossa laajasti tunnettu kapeakatseisuus. Kun ihminen menee sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle, on myös siellä kiire, eikä katsota kuin vain yhtä pientä osaa ihmisestä, hänen sairaudestaan tai hänen tilanteestaan. Onhan se tietysti ymmärrettävääkin, että akuuttisairaanhoidossa hoidetaan vain akuuttiasiat, resursseja ei ole muuhun. Tällöin saatetaan kuitenkin aiheuttaa se, että ihminen joutuu ambulanssiruljanssin keskelle ja ”pyöröovisyndrooma” on valmis. Ihminen tarvitsee ahdistuksessaan apua heti, ja edes yhden henkilön joka välittää, antaa aikaa ja hoitaa asioita loppuun asti.


On tosiasia, että palvelutalopaikkoja on liian vähän tarpeeseen nähden. Kotihoitoon onkin kehitettävä uudenlaisia ratkaisuja. Tiedän kokemuksesta, että kotihoidossa voidaan hoitaa hyvinkin huonokuntoisia henkilöitä, mikäli turvallisuus on pystytty varmistamaan esimerkiksi uuden teknologian avulla.