Ajankohtainen Kakkonen kertoi 27.1.2015 Ruotsin mallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä. Ruotsissa on haluttu varmistaa ihmisten valinnanvapaus: kukin saa valita, mistä palvelunsa ottaa, rahat siirtyvät ihmisen mukana.

Ruotsissa malli on kuitenkin aiheuttanut eriarvoisuuden lisääntymistä. Siellä missä varakkaammat ja terveemmät ihmiset elävät ja palvelujen tarve ei ole niin suuri, palvelujen määrä on lisääntynyt. Siellä missä asuvat heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat ja sairaammat, palvelut ovat heikentyneet.

Tällaista mallia ei Suomeen tarvita. Julkisten palveluiden saatavuus on taattava joka paikassa. Ruotsissa näiden eriarvoistuneiden palveluiden takana on julkinen rahoitus – jotta meillä vältetään vastaava kehitys, julkisen rahan käyttö on syytä miettiä siten, että yhteiskunnasta tehdään yhtenäisempi ja vahvempi.

Erilaisia malleja palveluiden järjestämiseen on toki olemassa, ja niitä onkin hyvä arvioida.


Olin töissä Norjassa kaksi vuotta kotisairaanhoitajana. Norjassa lääkärikeskukset ovat täysin yksityisten lääkäreiden pyörittämiä, samanlaisia terveysasemia kuin Suomessa siellä ei ole. Kunnat ovat kuitenkin tehneet sopimukset, joissa kaikki kunnalliset lääkäritehtävät on jaettu lääkärikeskuksille: muun muassa neuvolat, kotisairaanhoito, sairasvastaanotto ja niin edelleen. Kunnat maksavat lääkäreille sovitun, maltillisen korvauksen.

Lääkäriasemia on paljon ja ne ovat jakaneet alueensa hyvin pitkälle keskenään. Sellaisia yksityisiä lääkäriasemia,
joilla olisi ollut puhtaasti kaupallista toimintaa ilman kunnan velvollisuuksia, Nojassa ei ainakaan silloin ollut, ei myöskään yksityisiä kotisairaanhoitoyrityksiä. Sen sijaan hoitotyön tekijöitä vuokraavia henkilöstöyrityksiä oli paljon.

Omalla asuinalueellani toimi kaksi lääkärikeskusta. Maksoin lääkärikäynnistä
vain hyvin pienen maksun, lopun hoiti kunta sopimushinnalla. Järjestelmä oli toiminnassa koko maassa. Mikäli Suomessa mentäisiin järjestelmään, jossa kunnilla ei olisi lainkaan omia lääkäreitä, yksityisille lääkärikeskuksille pitäisi Norjan lailla edellyttää hoidettavaksi kunnalliset velvoitteet. Lisäksi kuka tahansa voisi mennä mihin tahansa yksityiseen lääkärikeskukseen hoidettavaksi. Vain näin voitaisiin taata kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on suuressa murroksessa. Olemme järjestäneet terveyspalvelumme hyvin tähänkin asti julkisina. Toivottavasti tästä ei aiota luopua jatkossakaan.