Suomessa tehtiin viime vuonna 20 000 huostaanottoa. Lastensuojelutoimenpiteitä tehtiin kaikkiaan 120 000. Erityisesti murrosikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Nämä ovat järkyttävän suuria määriä.

Suurin osa perheistä voi hyvin, ja perheellä tarkoitan tässä lapsen lähipiiriä, en perinteistä ydinperhettä. Perhettä käsitteenä on mielestäni katsottava hyvin laajasti. Kaikilla perheillä asiat eivät ole kunnossa. Heidän kohdallaan onkin tärkeää, että ongelmiin puututaan ajoissa ja apua tarjotaan varhaisessa vaiheessa.

Viranomaisten välinen yhteistyö on tässä avainasemassa, ja sitä pitää lisätä. Myös sellaisille perheille, jotka kohtaavat tilapäisen kriisin, on saatava apua kotiin mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä, näin voidaan ehkäistä suurempia ongelmia myöhemmin. Tämä vaatii investointia palveluihin, mutta se kannattaa.

Ongelmat perheissä ovat hyvin moninaisia. Monesti kyseessä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmat. Lapsi saattaa perheessä voida hyvin huonosti. Lapsen hyvinvoinnin turvaamisen on oltava ensisijalla, vaikka vanhempiakin pitää voida auttaa. Lapsen hyvinvoinnin kustannuksella vanhempien tukeminen ei saa tapahtua, eikä ongelmia saa katsoa liian pitkään läpi sormien.

Huostaanotto voi olla monen lapsen kohdalla ainoa keino saada turvallinen lapsuus ja nuoruus. Tiedän tämän omasta kokemuksestani. Ilman huostaanottoa en olisi siinä hyvässä elämäntilanteessa, jossa nyt olen. Olen selviytynyt alkoholistivanhempien kanssa eletystä lapsuudesta huolimatta hyvin. 

Huostaanotot tehdään liian myöhään, itsellänikin vasta kun olin 11-vuotias. Ongelmat saattavat olla pitkään eri tahojen tiedossa, mutta niille ei tehdä mitään. Tämän on muututtava ja välittämisen ilmapiiriä luotava lisää.

Ongelmat periytyvät. Nuori saattaa omaksua hyvin varhain mm. päihdekäyttäytymisen. Mitä myöhemmäksi nuoren alkoholinkäytön aloittamista voidaan siirtää, sitä pienempi riski on alkoholisoitumiselle. Tähän on panostettava enemmän. Nuorten käyttämät energiajuomat voivat aiheuttaa suurina määrinä käytettyinä ongelmia toimintakykyyn ja keskittymiseen, ja voivat olla ensimmäinen askel muiden päihteiden käyttämiseen. Energiajuomien myynti tulee kieltää alle 15-vuotiailta.

Ennaltaehkäisevät toimet, matalan kynnyksen palvelut, nopea reagointi ja avun tarjoaminen sekä hyvä ja laadukas toiminta lastensuojelussa – näillä asioilla voidaan turvata lapsuutta ja nuoruutta. Laitos ei ole kenenkään koti myöskään lastensuojelussa – kaikki tarvittava on tehtävä perhehoidon lisäämiseksi ja laadun takaamiseksi. Lasta ja nuorta on kuultava päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Yle teki kyselyn lastensuojelukokemuksista, ja vastauksista nousi esille mm. se, että lastensuojelun työntekijät vaihtuvat usein. Työ on erittäin raskasta, siinä saattaa joutua monenlaisten ongelmien eteen, haukkumisten ja häiriköinnin kohteeksi. Koulutusvaatimus on kova, mutta palkka pieni. Työn arvostus on saatava nostettua ja palkkaus työn vaativuuden mukaiseksi. Näin saamme työntekijöitä, jotka jaksavat tehdä arvokasta työtä pitkäjänteisesti.