Eriarvoistuminen on suomalaisen hyvinvointivaltion suurin uhkatekijä. Suomalaiset ovatkin hyvin huolissaan siitä, että ihmiset jakaantuvat entistä selkeämmin hyvä- ja huonotuloisiin. Tätä mieltä ovat suomalaiset olleet mm. Väestöliiton lokakuussa julkistaman perhebarometrin mukaan. OECD-maiden vertailussa tällä hetkellä tuloerot ovat suurimmillaan 30:een vuoteen ja talousjärjestö arvioi, että Suomen talouskasvu olisi saattanut olla ilman tuloerojen kasvua jopa viidenneksen korkeampaa.

Tämä huono kehitys on saatava pysäytettyä, ja käännettyä. Hyvinvointivaltion perusta on turvattava, ja tämä perusta on työn, progressiivisen verotuksen ja tulonsiirtojen lisäksi julkiset palvelut. Vain tasa-arvoisten palveluiden kuten koulutuksen, päivähoidon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla Suomen kehitys voidaan turvata. Kaikki panostukset on laitettava siihen, että palveluita on saatavilla kaikille tasapuolisesti tulotasosta riippumatta. Ei saa olla rahasta kiinni pääseekö lääkärille tai opiskelemaan.

Koulutuksen on oltava tasa-arvoista ja ilmaista. Jokaiselle nuorelle on oikeasti löydettävä koulutuspaikka. Nuorille on tarjottava tukea ja turvaa, jotta opiskelu onnistuu.  Apu on myös saatava sinne, missä ihmiset ovat, asuvat ja liikkuvat.  Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa liikkuvia palveluja ja sähköisiä palveluja on lisättävä. Ei voida olettaa pelkästään, että ihmiset tulevat aina pitkienkin matkojen takaa palveluiden luokse. Tässä tärkeää on huomioida sellaiset henkilöt, joilla on jokin liikuntakykyyn vaikuttava toimintarajoite, ja pienituloiset, joille matkustaminen on vaikeaa. Myös syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden järjestelmällinen haku eli ns. etsivät palvelut tuovat hyviä tuloksia. Lisäksi ennaltaehkäisyä on lisättävä. Vain ongelmia ennalta ehkäisemällä pystymme saamaan pysyviä tuloksia ja taloudellisia säästöjä aikaan.

Suomeen on saatava positiivinen kierre, jossa ongelmia ennaltaehkäistään, koulutuksen ja palveluiden avulla saadaan hyvinvoivia ja terveitä kansalaisia, jotka pystyvät tuottamaan uusia innovaatioita, vientituotteita, perustamaan kasvuyrityksiä, joiden avulla luodaan pysyviä työpaikkkoja Suomeen. Näin takaamme myös tuleville sukupolville turvallisen arjen, paremman elämän.