Yksi yleisimmistä keskustelunaiheista kiertäessäni maakuntaa vaalitilaisuuksissa on ollut eläkeasiat. Eläkeläiset kokevat taitetun eläkeindeksin epäoikeudenmukaisena, eläkkeiden korotukset ovat olleet hyvin pieniä ja eläkeläisten verotuksessa olisi korjattavaa. Ihmiset ovat kertoneet esimerkkejä omista eläkeasioistaan.

Pienellä eläkkeellä on vaikea tulla toimeen, sillä vuokra, ruoka ja muut hinnat nousevat joka vuosi. Nyt monelle on käynyt niin, että kun eläke on noussut tämän vuoden jäädytetyn indeksikorotuksen verran eli 0,4 %, niin verotus onkin noussut yli sellaisen rajan, joka on aiheuttanut käteen jäävän osuuden pienenemisen.

Monen eläkeläisen verotus on tiukempi kuin työssä olevan. Prosentuaalinen korotus on euromääräisesti aina isoa eläkettä saavalle suurempi kuin pieneläkeläiselle Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä kohtuullista.

Päättyvällä hallituskaudella osa Sdp:n eläkeläisiä koskevista tavoitteista toteutui, osa ei. Sdp mm. halusi nostaa takuueläkettä, jotta kaikkein pienintä eläkettä saavien tilannetta voitaisiin parantaa. Tähän porvarit eivät suostuneet, vaan demarit hävisivät tämän asian hallituksessa. Asia onkin Sdp:n vaaliohjelmassa, ja takuueläkettä tullaan nostamaan, mikäli demarit pääsevät asiasta päättämään.

Tällä vaalikaudella pienten eläkkeiden verotus on kuitenkin onneksi keventynyt. Verotuksen perusvähennystä on kasvatettu ja Sdp:n ansiosta kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotettiin tälle vuodelle pieni- ja keskituloisille eläkeläisille. 1500 euron kuukausieläkkeestä käteen jää nyt 450 euroa enemmän kuin vuonna 2011. Eläketulovähennyksellä korvataan osa indeksin jäädytyksen tuomasta tulonmenetyksestä. Tämä tuo ainakin osalle eläkeläisistä helpotusta.

Muutoinkin Sdp:n vaaliohjelma on vahvasti eläkeläisten asialla. Siinä on tavoitteiksi asetettu seuraavia linjauksia: eläkkeiden ostovoima on turvattava ja eläkejärjestelmää kehitettävä siten, että järjestelmän kestävyys turvataan. Eläketulon verotus ei voi olla kireämpää kuin palkkatulon verotus. Jos inflaatio on korkea, eläkkeitä tulisi tarkistaa kaksi kertaa vuodessa. Eläkkeitä ei tule leikata. Kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten aseman parantaminen on tavoitteena edelleen.

Monelta eläkeläiseltä olen saanut myös hyviä ohjeita ja neuvoja. Korotukset on tehtävä oikeudenmukaisesti: niin että korotus olisi euromääräisesti sama kaikille, tai että korotus tehtäisiin progressiivisesti siten, että pienemmille eläkkeille korotus olisi suurempi ja suuremmille eläkkeille pienempi. Hyvin suurille eläkkeille korotuksia ei tarvitsisi tehdä lainkaan.

Myös eläkekattoa on harkittava, ja kohtuuttomien suurten lisäeläkkeiden mahdollisuus poistettava.

Ikääntyneiden hyvää elämää ja turvallista arkea on tuettava, ja yksi osa sitä on se, että eläkkeen on riitettävä elämiseen.