Eduskuntavaalien tärkeimmäksi aiheeksi on noussut talous. Suomen talouden velkaantuminen on saatava pysäytettyä ja käännettyä laskuun.  Tästä tavoitteesta kaikki puolueet ovat yhtä mieltä, mutta keinoista ollaan hyvin erimielisiä.

SDP:n talousohjelma lähtee siitä, että luodaan edellytykset viennille, mikä luo työtä, mikä luo talouskasvua, mikä luo hyvinvointia. Talouspoliittisella ohjelmallaan SDP tavoittelee vähintään 2 prosentin talouden kasvuvauhtia seuraavan vaalikauden loppuun mennessä. Kasvua käynnistettäessä halutaan pitää huolta myös siitä, että rakenneuudistuksia jatketaan ja välttämättömiä sopeutustoimia tehdään, oikeudenmukaisesti. 

Tuloja on lisättävä ja menoja karsittava. Tähän päästään kaikkien tahojen yhteistyöllä – yhteisiin talkoisiin tarvitaan sekä valtio että pienet ja isot yritykset, teollisuus ja palvelut.

 

Viennin kilpailukykyä pystytään parantamaan monilla eri keinoilla, mm. panostamalla globaalien ongelmien ratkaisemiseen, joihin osaamista Suomesta löytyy mm. ilmastonmuutoksen hillintään, puhtaaseen ilmaan ja veteen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, jätehuoltoon ja digitaaliseen teknologiaan liittyvissä ratkaisuissa. 

Suomessa on paljon pieniä yrityksiä, joilla on hyviä uusia ratkaisuja, mutta jotka tarvitsevat pilottiympäristöjä tuotteiden referenssiympäristöiksi. Vain näin saadaan niiden tuotteita vientiin ja leviämään maailmanlaajuisesti. Tässä iso rooli on valtiolla ja kunnilla, jotka pystyvät omilla toimillaan tukemaan näitä viennin alkuja. Myös hyvinvointiteknologiassa suomalainen osaaminen on huippuluokkaa ja sen vientiä on pystyttävä tukemaan.

 

Kotimaiset investoinnit on suunnattava siten, että ne tukevat kasvua ja työllisyyttä. Kotimaista kysyntää on ylläpidettävä ja mm. palvelualoille laadittava kasvu- ja työllisyysohjelma. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on kehitettävä mm. alv-alarajaa nostamalla sekä vahvistamalla yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaalista turvallisuutta.

 

Seuraavaan eduskuntaan on saatava päättäjiä, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä ja myös kompromisseja. Suomea on rakennettu aikojen saatossa kestävällä tavalla konsensuspolitiikalla. Riitely saa nyt riittää. Seuraavalla kaudella on pantava rakenteet remonttiin, jolla saadaan aikaan kestävyysvajeen pieneneminen ja eriarvoisuuden väheneminen. Sote-uudistus yksikanavaisen rahoitusmallin kera on listan kärjessä. Eri virastojen niputtaminen ja asiakas-/asukas-/kansalaislähtöisen toimintatavan ottaminen kaiken toiminnan lähtökohdaksi on oltava muutoksen ydin.

 

Työnteon on aina oltava kannattavaa. Siksi SDP haluaa purkaa työnteon byrokraattisia esteitä, lisätä työssäkäyntiä ja vähentää passiiviajan etuusmenoja. Osaamista on kehitettävä. Jokaiselle nuorelle on taattava toisen asteen tutkinto sekä jatko-opintokelpoisuus.

 

Sopeutustoimia on välttämätöntä tehdä talouden tasapainottamiseksi. Tämä on kuitenkin tehtävä oikeudenmukaisesti. Ne joilla on varaa, voivat maksaa hieman enemmän. Progressiivisuutta verotuksessa voidaan lisätä useammassa kohdassa, mm. osinko- ja perintöveroissa. 

Heikoimmista on huolehdittava, sillä yhteiskuntamme on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämä on aina ollut SDP:n tavoite, ja niin tulee olemaan jatkossakin.