- Kuntalainen maksaa ministerimallista todella kalliisti.

- Poliitikkojen valta ei lisäänny

- Mikään perusteluista ei kestä tarkempaa tarkastelua.

- Nyt hallintosäännössä ei ole mietitty lainkaan toimintatapojen uudistusta, pelkästään vallan keskittämistä.

- Hyvin hoidettuna kaupunginhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajan tehtävä vaatii aikaa eikä se tule riittämään ministerimallissa

- Kokoomus laskee häviävänsä vaalit ja petaa suojatyöpaikkoja

- Kokoomus ei osaa perustella resursointia muulla tavalla, mikä on käsittämätöntä

- Kokoomus vastustaa nykyistä, 1,5 vuotta käytössä ollutta mallia

Maanantaina 20.3.2017 Lahden kaupunginvaltuustossa käsitellään uusi hallintosääntö. Kokoomus on ajanut vahvasti päätösvallan keskittämismallia eli niin sanottua ministerimallia. Ministerimalli tarkoittaa sitä, että sama henkilö, joka on kaupunginhallituksessa, toimii myös muussa merkittävässä luottamustehtävässä, tässä tapauksessa lautakunnan puheenjohtajana. Entisen kuuden eri henkilön sijaan näissä tehtävissä olisi jatkossa kolme henkilöä. Demarit ovat tuoneet esille neuvotteluiden alusta asti, ettei vallan keskittäminen ole vaihtoehto, jota SDP voisi pitää millään tavalla hyväksyttävänä.

Perusteluna vallan keskittämiselle väitetään olevan se, että tällöin poliitikkojen valtaa saadaan lisättyä, poliittista prosessia sujuvoitettua ja tiedonkulkua parannettua. Mikään näistä perusteluista ei kestä tarkempaa tarkastelua.

Poliitikkojen valta ei lisäänny valtaa keskittämällä. Se, että yhdellä henkilöllä on kahden henkilön tehtävät, ei lisää poliitikkojen valtaa viranhaltijoihin nähden. Delegointi on syy siihen, että poliitikoilla ei ole enää samanlaista valtaa kuin aikaisemmin. Kun päätösvalta on siirretty viranhaltijoille, on valta samalla siirtynyt. Valtaa poliitikot saavat takaisin vain sitä kautta, että hallintosäännössä määritellään uudella tavalla mitä asioita ja missä vaiheessa ne tuodaan poliittiseen päätöksentekoon. Nyt hallintosäännössä ei ole mietitty lainkaan toimintatapojen uudistusta, pelkästään vallan keskittämistä.

Poliittisen prosessin sujuvoittamisen ja tiedonkulun osalta on täysin sama tilanne. Mikäli poliittisessa prosessissa ei ole mietittynä esimerkiksi sitä, että valmistelussa olevia asioita tuodaan aikaisemmassa vaiheessa poliittiseen käsittelyyn, valmistelusta tulee vaihtoehtoja ja laajempaa keskustelua käydään, ei myöskään prosessi tule sujuvammaksi. Mikäli meillä ei ole toimintatapaa, jossa säännöllisesti käydään eri lautakuntien tilanteet läpi kaupunginhallituksessa, ei tieto myöskään liiku. Se ei auta mitään, että yksi ihminen on molemmissa paikoissa, jos se yksi henkilö ei aukaise suutaan ja kerro missä mennään. Tälläkin hetkellä kaupunginhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu olemaan läsnä lautakuntien kokouksissa. Tämä ei ole lisännyt lautakunnan asioiden käsittelyä kaupunginhallituksessa eikä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole aina edes paikalla kokouksissa.

Ess:n pääkirjoituksessa 18.3. verrattiin nyt suunnitteilla olevaa ministerimallia maan hallituksen ministerimalliin. Vertailu on täysin perätön. Maan hallituksessa ministerillä on täysin oma tonttinsa, jota hoitaa eikä muutenkaan eduskunnan toimintaa voida suoraan kaupunginvaltuustoon soveltaa.

Onkin aivan selvää, että nyt vallan keskittämiselle on jokin muu perustelu. Ehkä tietty porukka (kokoomus) on jo laskenut vaalimatematiikan ja laskee oman edustavuutensa lisääntyvän vaalien jälkeen tällä tavalla (kun häviävät vaalit). Kokoomuksenkin sisällä ymmärretään kyllä, että resursointi on tuonut uudenlaista mahdollisuutta poliittisten toimijoiden panostaa prosessin sujuvuuteen ja tiedonkulkuun, ja myös käyttämään valtaa suhteessa viranhaltijoihin. Kokoomuksen sisällä ei vain pystytä perustelemaan sitä omalle porukalle jostain syystä muulla kuin tehtävien lisäämisellä. Nykyinen järjestelmä, jossa resursoituja puheenjohtajia on kuusi, on ollut vain 1,5 vuotta käytössä. Onko näin nopealla aikataululla edes mahdollista vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä järjestelmän toimivuudesta? Mielestäni ei ole.

Kokoomuksen kanta on se, että mikäli nyt ministerimallia ei hyväksytä, on koko resursointi unohdettava. Tämä on täysin järjetöntä. Mikäli haluamme, että työssäkäyvilläkin on mahdollisuus panostaa politiikan tekemiseen enemmän, on resursointi välttämätöntä. Tiedän omasta kokemuksestani, että mikäli politiikan haluaa tehdä todella kunnolla, on siihen käytettävä aikaa. Pelkkä kaupunginhallituksen työskentelykin on vaativaa ja asioihin perehtyminen vie aikaa. Mikäli tämä tehtävä yhdistettäisiin lautakunnan puheenjohtajan tehtävään, ei pelkkä ns. puolipäiväinen resurssi siihen edes riitä. Nykyjärjestelmän jatkamisen puolesta puhuu myös se, ettei vielä ole tietoa maakunta- ja soteuudistuksen toteutumista ja siitä, mitä maakuntavaalit tuovat tullessaan.

Mikäli meillä olisi ministerimalli, tulisi lautakunnan työ tarpeettomaksi. Aina kun lautakunnan puheenjohtaja olisi eri mieltä lautakunnan enemmistön kanssa jostain päätöksestä, voisi hän käyttää otto-oikeuttaan ja viedä asian kaupunginhallitukseen. Lisäksi osa kaupunginhallituksen jäsenistä jäisi täysin ulkopuolelle, kun he olisivat vain ”tavallisia” jäseniä. Tämä tuo tarpeetonta jännitettä kaupunginhallituksen sisään. Uusi esitetty malli tuo kaupunginhallitukseen kahden kerroksen väkeä, joista kuusi on koko- tai puolipäiväisiä jäseniä ja viisi ilman resursointia olevaa. Tämä tuo väistämättä eteen sen, että hallituksen dynamiikka tulee kärsimään. Ei ole mahdollista, että niin sanotut tavalliset jäsenet pystyisivät toimimaan kaupunginhallituksessa samalla intensiteetillä kuin resursoidut. Äänestyksiä on luvassa varmasti enemmän kuin nykymallilla. Tämä jos mikä vähentää poliittisen prosessin sujuvuutta.

Sirkku Hildén (sd)
Kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja

 

Jouni Nurminen (sd)
Kaupunginvaltuutettu