Sirkun blogi

Minun blogini

- Kuntalainen maksaa ministerimallista todella kalliisti.

- Poliitikkojen valta ei lisäänny

- Mikään perusteluista ei kestä tarkempaa tarkastelua.

- Nyt hallintosäännössä ei ole mietitty lainkaan toimintatapojen uudistusta, pelkästään vallan keskittämistä.

- Hyvin hoidettuna kaupunginhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajan tehtävä vaatii aikaa eikä se tule riittämään ministerimallissa

- Kokoomus laskee häviävänsä vaalit ja petaa suojatyöpaikkoja

- Kokoomus ei osaa perustella resursointia muulla tavalla, mikä on käsittämätöntä

- Kokoomus vastustaa nykyistä, 1,5 vuotta käytössä ollutta mallia

Lue lisää

Lautakunta kävi keskustelua asiasta yli kolme tuntia (kokouksen kokonaiskesto oli hieman alle viisi tuntia). Lautakunnan jäsenillä oli runsaasti kysymyksiä suunnitelmaan liittyen, ja niihin saatiin perusteelliset vastaukset. Suunnitelman, siitä saatujen tarkennettujen lisätietojen, vastausten ja keskustelun perusteella lautakunta päätti hyväksyä toimeenpanosuunnitelman äänestyksen jälkeen. Äänestys koski kielellisten erityisvaikeuksien opetusta ja sitä tulisiko niiden jatkua kaupunkitasoisesti keskitetyissä luokissa vai tuleeko osaamista laajentaa kaupungin alueille. Enemmistö näki, että osaamista halutaan monistaa alueille.


Lue lisää

Oikeudenmukaista talouskasvua

47

Eduskuntavaalien tärkeimmäksi aiheeksi on noussut talous. Suomen talouden velkaantuminen on saatava pysäytettyä ja käännettyä laskuun.  Tästä tavoitteesta kaikki puolueet ovat yhtä mieltä, mutta keinoista ollaan hyvin erimielisiä.

Lue lisää

Yli 65-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu lähimpien 15 vuoden aikana niin, että noin 1,4 miljoonaa suomalaista ylittää tuon iän vuonna 2030. Yhä useammat ikääntyneet elävät pidempään ja terveempinä, eikä tätä joukkoa tulekaan nähdä taakkana, vaan resurssina. Suomi ei tulisi toimeen ilman kaikkia niitä mummoja ja pappoja, jotka auttavat lapsiaan ja hoitavat lapsenlapsiaan, tai esimerkiksi heitä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä. Vanhemmat sukupolvet ovat rakentaneet hyvinvointiyhteiskuntamme, ja olemme heille velkaa sen, että kun avun ja hoidon tarve tulee, heidät hoidetaan hyvin.

Lue lisää

Perinteisen terveyden käsite on laajentunut jo vuodesta 1948, jolloin kansainvälinen terveysjärjestö WHO määritteli asian seuraavasti: Terveys ei ole vain sairauden puuttumista, vaan täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Tällöin terveyskäsitteeseen sisällytettiin hyvinvointi ja elämän laatu. Hyvinvointi käsitteenä on tutumpi - riittävä ravinto, terveydenhuolto, asuminen ja mahdollisuus oppimiseen ja sivistykseen.

Lue lisää

Tasa-arvoon on vielä matkaa

13

Minna Canthin ja Tasa-arvon päivää vietetään tänään torstaina 19.3. Se on Suomessa ainoa naisen kunniaksi nimetty virallinen liputuspäivä.

Lue lisää

Yksi yleisimmistä keskustelunaiheista kiertäessäni maakuntaa vaalitilaisuuksissa on ollut eläkeasiat. Eläkeläiset kokevat taitetun eläkeindeksin epäoikeudenmukaisena, eläkkeiden korotukset ovat olleet hyvin pieniä ja eläkeläisten verotuksessa olisi korjattavaa. Ihmiset ovat kertoneet esimerkkejä omista eläkeasioistaan.

Lue lisää

Eriarvoistuminen on suomalaisen hyvinvointivaltion suurin uhkatekijä. Suomalaiset ovatkin hyvin huolissaan siitä, että ihmiset jakaantuvat entistä selkeämmin hyvä- ja huonotuloisiin. Tätä mieltä ovat suomalaiset olleet mm. Väestöliiton lokakuussa julkistaman perhebarometrin mukaan. OECD-maiden vertailussa tällä hetkellä tuloerot ovat suurimmillaan 30:een vuoteen ja talousjärjestö arvioi, että Suomen talouskasvu olisi saattanut olla ilman tuloerojen kasvua jopa viidenneksen korkeampaa.

Lue lisää

Suomessa tehtiin viime vuonna 20 000 huostaanottoa. Lastensuojelutoimenpiteitä tehtiin kaikkiaan 120 000. Erityisesti murrosikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Nämä ovat järkyttävän suuria määriä.

Suurin osa perheistä voi hyvin, ja perheellä tarkoitan tässä lapsen lähipiiriä, en perinteistä ydinperhettä. Perhettä käsitteenä on mielestäni katsottava hyvin laajasti. Kaikilla perheillä asiat eivät ole kunnossa. Heidän kohdallaan onkin tärkeää, että ongelmiin puututaan ajoissa ja apua tarjotaan varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Yhteiskunnallisista ongelmista pahin on työttömyys. Se aiheuttaa tuloerojen kasvua, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Talouskasvu ei riitä yksin taittamaan työttömyyttä, jonka juuret johtavat 2008-09 alkaneeseen talouslamaan. Työttömyysluvut alkavat lähestyä hitaasti 90-luvun laman lukemia. Yhteiskunnan omat toimenpiteet työttömyyden hoitoon ovat ehdottoman tärkeitä.

Lue lisää

Ajankohtainen Kakkonen kertoi 27.1.2015 Ruotsin mallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä. Ruotsissa on haluttu varmistaa ihmisten valinnanvapaus: kukin saa valita, mistä palvelunsa ottaa, rahat siirtyvät ihmisen mukana.

Lue lisää

Lähi- ja perushoitajaliitto Super otti kantaa kotihoitotyössä uupuvien ja irtisanoutuvien hoitajien puolesta 17.1.2015 (mtv.fi). Kotona asuu erittäin huonokuntoisia vanhuksia, joiden pitäisi päästä palveluasumiseen tai laitoshoitoon - hoitajat väsyvät työssään, irtisanoutuvat ja vaihtavat alaa.

Lue lisää

A-Studiossa Jyri Häkämies ja Ann Selin keskustelivat 14.1.2015 niin sanotuista nollatyösopimuksista. Kyseessä ovat sopimukset, joissa työntekijän ja työnantajan välillä tehdään sopimus, missä työntekijälle ei luvata varsinaisesti yhtään työtuntia, vaan tämä tekee töitä työnantajan tarpeen mukaan, ja työsopimus sitoo työntekijän vain tälle yhdelle työnantajalle.

Lue lisää

Kuntien yhtiöt ja avoimuus

0

Helsingin Sanomat kirjoitti 12.1.2015 Helsingin kaupungin omistamista yhtiöistä ja siitä, miten suuri osa yhtiöiden päätöksenteosta on ”avoimuusaukossa”. Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää näkee, että yhtiöiden päätöksenteko ei ole avointa eikä julkista, eikä millään lailla julkisen valvonnan alla. Suomessa pitäisikin hänen mukaansa mennä Ruotsin malliin siinä, että kuntien yritykset ovat siellä julkisuuslain alaisia. Tämä olisi mielestäni ehdottomasti oikea linja Suomessakin.

Lue lisää

Lahden seudulla aloitettiin uudella tavalla toimiva joukkoliikenne 1.7.2014. Uudistus on sujunut hyvin. Paljon on vielä parannettavaa, mutta nyt kun joukkoliikenne on täysin omissa käsissä, voidaan muutoksia tehdä joustavasti. Lahden seudulla voidaankin päästä kunnianhimoiseen tavoitteeseen erinomaisesta joukkoliikenteestä, jos tahtoa löytyy.

Lue lisää

Nobelin rauhanpalkinnon saivat tänä vuonna todelliset rauhansankarit: pakistanilainen Malala Yousafzai ja intialainen ihmisoikeusaktivisti Kailash Satyarthi. Malala on 16-vuotiaana harvinaisuus Nobel-voittajien joukossa, sillä palkinnonsaajien keski-ikä on yli 60 vuotta. Lisäksi kaikista rauhan Nobeleilla palkituista vain 16 on ollut naisia.

Lue lisää

Lahden tekninen lautakunta päätti esittää Kisapuiston jalkapallokentälle uutta valaistusta tiistain kokouksessaan. Investoinnin hinnaksi on muodostumassa 600 000 euroa.

Pidän teknisen lautakunnan päätöstä valojen rakentamisesta kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen vastaisena. Päätöksessä todetaan valojen toteuttamisen ehdoksi valtiolta saatava tuki. Opetusministeriö ei 250.000 euron tukea hankkeelle myöntänyt, joten lautakunnan ei olisi pitänyt investointipäätöstä tehdä.

Lue lisää

Keskustelu Lahden keskustan kehittämisen ympärillä kiihtyy, kun tullaan lähemmäksi konkreettista päätöksentekoa.

Lue lisää

Lahden seudulla eletään joukkoliikenneasioissa jännittäviä aikoja, kun lähiaikoina on päätettävä siitä, miten joukkoliikenne järjestetään 1.7.2014 alkaen EU:n Palvelusopimusasetuksesta johtuen. Järjestämistapavaihtoehtoja on kolme: markkinaehtoinen, nettomalli (ent. käyttöoikeussopimusmalli) ja bruttomalli (ent. tilaaja-tuottajamalli). Järjestämistapavaihtoehtoja on välillä ollut useampiakin ja nimet ovat muuttuneet, mutta nyt on päädytty puhumaan vain näistä kolmesta.

Säästötalkoot edessä

44

Viime keskiviikkona Lahden markkinoilla Yle Lahti haastatteli minua ja toista ehdokasta osana vaalimarkkinatapahtumaansa. Aiheena oli kaupungin talous, ja toimittaja tivasi tietoja niistä asioista, joista meidän mielestämme pitäisi säästää. Kun sanoin, etten lähde nyt spekuloimaan asialla, koska se voi aina mennä väärin, oli tämä lause oikein nostettu Ylen nettijutussa esille. Jäin miettimään tämän jälkeen asiaa.