Sirkun blogi

Minun blogini

Mielipidekirjoitukseni hoitajien mitoituksesta vanhustenpalvelulaissa, joka julkaistiin Uudessa Lahdessa.

Lahdessa käy jälleen kuumana keskustelu Toriparkista ja sen tarpeellisuudesta. Kolme ja puoli vuotta sitten asia oli yksi suurimmista vaaliteemoista kunnallisvaaleissa monella ja sitä vastustamalla tai sitä puolustamalla moni pääsi valtuustoon.

Lue lisää

Olin tänään Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä Järkivihreä 2011 –tapahtumassa, jossa oli eduskuntavaaliehdokkaiden paneeli ympäristöasioista. Tilaisuudessa keskusteltiin puolueiden ympäristö- ja energialinjauksista. Suurista linjoista kaikki ovat yksimielisiä: ympäristöä on suojeltava, uusiutuvia energiamuotoja kehitettävä ja tuettava, veropolitiikan on oltava oikeudenmukaista ja työllisyyttä on tuettava. Kun mennään yksityiskohtiin, eivät asiat aivan yksinkertaisia olekaan. Monestakaan asiasta ei pysty suoraviivaisesti toteamaan, että kun tehdään näin, niin lopputulos on sekä oikeudenmukaisuuden, ympäristönsuojelun kuin työllisyyden kannalta paras mahdollinen.

Nuorten Kotkien Keskusliitto otti esille marraskuun alussa 2011 erittäin tärkeän asian: lapsiperheiden köyhyyden. Suomessa köyhyys on viime vuosina lisääntynyt lapsiperheissä tuloerojen kasvun myötä 2000- luvulla. Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut, ja erityisesti näissä elää nyt yli 145 000 köyhyydessä elävää lasta. Yksinhuoltajalapsiperheiden tulokehitys on huono ja perheet voivat huonosti, kun köyhyys ja työttömyys lisääntyvät. Lapsilisien sitominen indeksiin ei auta kaikkein pienituloisimpia perheitä, sillä se vaikuttaa toimeentulotuen määrään. Kunnissa olisi mahdollisuus käyttää tarveharkintaista toimeentulotukea, mutta siihen varatut määrärahat ovat olleet aivan liian pieniä.

Vessanpönttöpolitikointia?

13

Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarvion kokouksessaan 29.11. Valtuusto teki kokouksessaan lisäyksiä menoihin yli 600 000 euroa. Lisäykset tehtiin demarien esityksestä sosiaali- ja terveystoimialalle ennaltaehkäiseviin palveluihin, terveysasemien toiminnan parantamiseen ja kolmannen sektorin avustuksiin. Talousarvion loppusumma ei kuitenkaan muuttunut, sillä rahat löydettiinkin "yllättäen" talousarvion sisältä.

Lahden kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 13.12. jälleen kerran valtuustoaloitetta liittyen Reilun kaupan arvonimen hankkimisesta Lahdelle. Nyt tehty aloite aloitehan ei ole suinkaan ensimmäinen kyseiseen asiaan liittyen, vaan aloitteita on tehty aikaisemminkin, mm. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän vastaava aloite. Vastauksessa suhtauduttiin jälleen periaatteessa asiaan myönteisesti, mutta epäselväksi jäi se mitä tämä käytännössä merkitsee. Reilun kaupan kaupungin arvonimi on myönnetty Tampereelle, Porille, Espoolle, Joensuulle ja Lohjalle. Myös Lahdelle se on mahdollista, jos niin halutaan.

Suomessa suurimmalla osalla ihmisistä asiat ovat hyvin. Näin ei kuitenkaan ole kaikkien kohdalla. Eräs ryhmä, joka on täysin muista riippuvainen, on muistihäiriöiset vanhukset. Kotona heitä yritetään pitää mahdollisimman pitkään, koska se tulee yhteiskunnalle halvemmaksi ja tämä onkin varmasti myös monen oma toive. Jos kotona asuminen yritetään kuitenkin varmistaa vain erilaisilla laitteilla, joita vanhukset eivät ymmärrä tai osaa käyttää, mennään metsään. Vanhukset tarvitsevat ihmisiä heitä hoitamaan, ei koneita.