Nuorten Kotkien Keskusliitto otti esille marraskuun alussa 2011 erittäin tärkeän asian: lapsiperheiden köyhyyden. Suomessa köyhyys on viime vuosina lisääntynyt lapsiperheissä tuloerojen kasvun myötä 2000- luvulla. Yksinhuoltajaperheiden osuus on kasvanut, ja erityisesti näissä elää nyt yli 145 000 köyhyydessä elävää lasta. Yksinhuoltajalapsiperheiden tulokehitys on huono ja perheet voivat huonosti, kun köyhyys ja työttömyys lisääntyvät. Lapsilisien sitominen indeksiin ei auta kaikkein pienituloisimpia perheitä, sillä se vaikuttaa toimeentulotuen määrään. Kunnissa olisi mahdollisuus käyttää tarveharkintaista toimeentulotukea, mutta siihen varatut määrärahat ovat olleet aivan liian pieniä.