Suomessa suurimmalla osalla ihmisistä asiat ovat hyvin. Näin ei kuitenkaan ole kaikkien kohdalla. Eräs ryhmä, joka on täysin muista riippuvainen, on muistihäiriöiset vanhukset. Kotona heitä yritetään pitää mahdollisimman pitkään, koska se tulee yhteiskunnalle halvemmaksi ja tämä onkin varmasti myös monen oma toive. Jos kotona asuminen yritetään kuitenkin varmistaa vain erilaisilla laitteilla, joita vanhukset eivät ymmärrä tai osaa käyttää, mennään metsään. Vanhukset tarvitsevat ihmisiä heitä hoitamaan, ei koneita.